HÅLLBARHETSKLIVET

Hållbarhetsklivet är Västsverige samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Vi på Marstrands Kurhotell arbetar aktivt för att skapa en mer hållbar miljö och genom ständiga förbättringar kan ni läsa om våra konkreta arbetssätt för att uppnå detta.

På Turistrådet Västsveriges hemsida kan du läsa mer om hållbarhetsklivet.

Hur skapar vi så lite onödig miljöpåverkan som möjligt?

Genom att använda eldrivet fordon när vi hämtar gäster och deras bagage håller vi ner onödigt utsläpp av CO2 som i sin tur har en kraftig påverkan på klimatet. Vi hänvisar också till kommunal trafik för gäster som reser från bland annat Göteborg. Alla leveranser ut till hotellet lämnas av hos samlastningen. På så vis samlar vi leveranser ut till ön och färre transporter krävs. 

Hur gör vi det bra för boende och besökare?

Genom att handla och samarbeta med lokala företagare gynnas företagsverksamheten ute på Marstrand.

Personal som jobbar hos oss har god kännedom om området och majoriteten bor på Marstrand vilket gör att transporter hålls nere.

Vi skapar förutsättningar för Ö-borna att kunna träna på ön och vårt gym istället för att behöva ta sig över på fastlandet.

Hur gör vi för att få fler besökare när och där det inte är fullt?

Vår ambition är att kunna hålla hotellet öppet året runt. Vi planerar och arbetar med relevanta mål som gör det möjligt att hålla verksamheten öppen även under lågsäsong. Dessa mål kan till exempel vara att anordna säsongsbetonade event, bröllop och mötesplatser för företag. Vi vidtar också förebyggande åtgärder under högsäsong för att kunna hantera överturism med modernt bokningssystem som inte tillåter onlinebokning för tätt inpå ankomstdatum. 

Hur gör vi för att skapa fler heltidsjobb och robusta arbetsplatser?

Genom att arrangera event och hålla hotellet öppet året runt skapar vi förutsättningar för fler heltidsjobb. När högsäsongen närmar sig kompletterar vi med säsongspersonal.